Patronat i portal de transparència

President
Sr. Antoni Mestres Padulles

Vicepresident
Sr. Joaquim Matilla Martín
Sra. Meritxell Juvé Vaello

Secretària
Catalina Rodríguez Gómez-Pastrana

Vocals
Sr. Jordi Tomàs Giner
Sr. Francisco Gay Puyal
Sra. Agnès Creus Izquierdo
Sra. Marta Garriga Hereter
Sr. Xavier Mallafré Cruañas


PORTAL DE TRANSPARÈNCIA


© FUNDACIÓ LLOR