Patronat d'honor

Patronat d'honor
Sr. Josep Ma Gras i Balaguer

Sr. Josep Benet Vilas
Sr. Jesús Sanz Mur
Sra. Ma Rosa Palau Ollé
Sr. Josep Peralba Pellicer

 

© FUNDACIÓ LLOR