Òrgans de Gestió

Patronat
President Sr. Antoni Mestres Padulles Vicepresident Sr. Joaquim Matilla Martín Sra. Meritxell Juvé Vaello
Veure més
Consell Escolar
Representants de l'alumnat Montserrat Casas Castillo Representants dels pares i mares Sra. Verònica Santos Burgos
Veure més
Patronat d'honor
Sr. Josep Ma Gras i Balaguer Sr. Josep Benet Vilas Sr. Jesús Sanz Mur Sra. Ma Rosa Palau Ollé Sr. Josep Peralba Pellicer
Veure més
© FUNDACIÓ LLOR