Consell Escolar

President

Sr. Tomàs Cabello Díez


Representants titularitat

Sr. Miquel Castro López

Sr. Joan Valls
Sra. Mercè Janer Martí


Representants del Professorat

Sr. Lluís Vilajosana Toledo

Sra. Dèbora Segura Renau

Sr. Javier Meseguer Guallar 


Representants dels pares i mares

Sra. Verònica Santos Burgos

Sra. Eva Pastor Curto

Sr. Manuel Navarro Pérez (AFA)


Representants de l'alumnat

Montserrat Casas Castillo

 

Representant del Personal d’Administració i Serveis

Sra. Sole Brunet Valen

 

Representant de l’Ajuntament de Sant Boi

Sra. Alba Martínez

 

© FUNDACIÓ LLOR