Oberts a l'implicació d'altres entitats educatives en el projecte

Des de l'any 2011 el Llor està integrat en la xarxa d'Escoles TR@MS que actualment aglutina vint escoles de tota Catalunya capdavanteres en l'aplicació de les Tecnologies de la Comunicació a la metodologia de l'aprenentatge.

Amb elles, estudiants i professorat realitzen projectes col·laboratius, programen la formació del professorat i tracten d'aportar solucions innovadores als reptes de l'educació. També està adherit al Col·legi de Doctors i Llicenciats, a l'Agrupació Escolar Catalana i a la xarxa Escola Nova 21. La pertinença a aquestes aliances d'escoles en la recerca de l'excel·lència, ens permet compartir i participar en els programes de formació, en l'intercanvi d'experiències educatives i pedagògiques, i en projectes internacionals.
© FUNDACIÓ LLOR