Missió de l'escola: Preparar per a la vida

La Fundació LLOR, com a escola concertada de Sant Boi, inclusiva, arrelada a la història, cultura de Catalunya i al seu esdevenir, atén la formació dels fills i filles de més de mil famílies, des de l’Educació Infantil fins al Batxillerat, oferint-los una sòlida preparació cultural i acadèmica i un ampli ventall de programes i activitats que, més enllà del currículum, possibiliten el desenvolupament integral de cada estudiant, proporcionant-los competències per arribar a ser autònoms i a tenir una vida plena, nodrida de valors que hores d’ara presideixen les relacions interpersonals entre els estudiants, el personal educatiu i les famílies i que, en el futur, contribuiran a la transformació social en pro d’una major equitat i inclusivitat.
© FUNDACIÓ LLOR