Història i Presentació

Història de l'escola i de la Fundació Llor
El Llor és un col·legi concertat de Sant Boi, que va néixer l'any 1974 impulsat per un grup de Pares i Mares i de professionals de l'educació, a fi de respondre a les necessitats...
Veure més
Missió de l'escola: Preparar per a la vida
La Fundació LLOR, com a escola concertada de Sant Boi, inclusiva, arrelada a la història, cultura de Catalunya i al seu esdevenir, atén la formació dels fills i filles de més de mil famílies...
Veure més
Equip educatiu compromés amb el projecte i la seva actualització
Els seus equips professionals del Col·legi i l'Escola Esportiva, responsables de l'aplicació i de l'adaptació del Projecte Educatiu a tots i cadascun dels alumnes...
Veure més
Aprenentatges avançats arrelats al món real
A l'àmbit dels idiomes estrangers compta amb la col·laboració d'organitzacions que potencien l'aprenentatge de diverses llengües estrangeres...
Veure més
Oberts a l'implicació d'altres entitats educatives en el projecte
Des de l'any 2011 el Llor està integrat en la xarxa d'Escoles TR@MS que actualment aglutina vint escoles de tota Catalunya capdavanteres en l'aplicació de les Tecnologies de la Comunicació
Veure més
Compromesos amb el progrés de cada estudiant
Els estudiants i les famílies proporcionen la millora constant del projecte. Més enllà de les avaluacions externes o dels sistemes de gestió de la qualitat, l'escola...
Veure més
© FUNDACIÓ LLOR