Història de l'escola i de la Fundació Llor

El Llor és un col·legi concertat de Sant Boi, que va néixer l'any 1974 impulsat per un grup de Pares i Mares i de professionals de l'educació, a fi de respondre a les necessitats educatives de les famílies de Sant Boi i el Baix Llobregat a mitjans dels anys 70.

Inicialment el LLOR adopta la figura jurídica de SOCIETAT COOPERATIVA amb el Consell Rector com a responsable de la seva organització i gestió. S'inspira en una visió humanista de l'educació; un dret fonamental per l'assoliment d'altres drets humans, com ara la pau, la justícia social, la dignitat humana i el desenvolupament sostenible.

La seva activitat educativa la realitza principalment des del Col·legi i l'Escola Esportiva LLOR.
En 1997, la mateixa Cooperativa inscriu al Registre d'Entitats Jurídiques la FUNDACIÓ LLOR que, des de llavors, dirigeix i gestiona la Institució, amb el Patronat al capdavant i amb la col·laboració de la Direcció, dels Equips Educatius del Col·legi, de l'Escola Esportiva, i dels Equips Professionals de Serveis, amb una gran implicació de tots els estaments de la Comunitat Educativa.
© FUNDACIÓ LLOR