Equip educatiu compromés amb el projecte i la seva actualització

Els seus equips professionals del Col·legi i l'Escola Esportiva, responsables de l'aplicació i de l'adaptació del Projecte Educatiu a tots i cadascun dels estudiants atenent als seus interessos i característiques, fan servir metodologies d'ensenyament-aprenentatge que tenen en consideració els descobriments i els avenços de la neurociència i la pedagogia en les formes de com els estudiants aprenen. Tanmateix, estan oberts a la col·laboració i a interactuar amb d'altres escoles i entitats que li possibiliten una major atenció als requeriments intel·lectuals, emocionals, físics i ètics dels estudiants.
© FUNDACIÓ LLOR