Compromesos amb el progrés de cada estudiant

Més enllà de les avaluacions externes (Competències bàsiques, PISA, PAU) o dels sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001, ISO 14001, EMAS III), l'escola concertada Llor aplica un procés d'avaluació formativa a cada estudiant per orientar el seu procés d'ensenyament – aprenentatge i possibilitar-li l'adquisició de les competències, tant en el desenvolupament cognitiu com el físic, el social i l'emocional.

La participació proactiva dels estudiants en la vida de l'escola valorant l'acompanyament i l'atenció personal que reben d'ella; la permanent comunicació amb les famílies, els resultats obtinguts pels estudiants i el seguiment de la seva inserció en la Universitat i al món professional, les enquestes de satisfacció que sistemàticament responen un elevat nombre de famílies, les crítiques i suggeriments que ens fan arribar, constitueixen un valuós "feed back" que propicia la millora constant de l'acció educativa del Llor.

Pel curs 2019-2020 hem subscrit amb la Universitat la Salle convenis que permeten la participació dels nostres alumnes en programes com EduEmprèn amb un important component d'emprenedoria social i la creació d'un FABLAB equipat en tecnologia capdavantera. 

Un altre conveni que obre un munt de possibilitats als nostres estudiants és el signat amb el Parc Sanitari de Sant  Joan de Déu. Aquesta institució acollirà als alumnes de Batxillerat Científic en un programa de pràctiques, que els permetrà un ampli recorregut pels departaments i especialitats de la medicina i de la salut mental. 

I, amb la col·laboració de Zero Quantum, alumnes de Batxillerat realitzaran un programa d'entrenament competencial d'alt rendiment, que clourà amb la presentació de propostes creatives a empreses i organitzacions andorranes que en els pròxims anys hauran d'encarar profundes transformacions (crèdit, comunicació, esport, macroestructures,...). 


La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) valida el segell d'innovació educativa a la Fundació Llor.
© FUNDACIÓ LLOR