Trets d'identitat
Tutoria ampliació curricular (TAC)

La Tutoria d’Ampliació Curricular és un programa adreçat a estudiants de Secundària amb bons resultats acadèmics i que gaudeixin de les mates per ampliar els seus coneixements i experiències més enllà del currículum habitual. Els grups de TAC  de matemàtiques els organitzem per cursos en trobades setmanalso quinzenals. Per motivar-los, és habitual que es presentin a concursos com les “Proves Cangur”, "Fem matemàtiques", “Problemes a l’esprint” o la “Copa Cangur”. També els oferim la possibilitat d'accedir a programes o beques de ciències i matemàtiques,  com l'"Estalmat" o "l'Anemx+mates". En el cas de les ciències, els programes "Joves i ciència" o  els "Bojos per la ciència".
© FUNDACIÓ LLOR