Trets d'identitat
Metodologia de Matemàtiques

Les matemàtiques ensenyen conceptes abstractes i, per això, tradicionalment s'ha considerat una assignatura complicada. No obstant això, al Llor, ja des de Primària, la metodologia que es fa servir s'ha canviat per fer-les més properes. Es tracta de buscar un punt de partida molt connectat amb la realitat perquè sigui l'estudiant qui descobreix els camins per arribar a la millor solució. En el cas de 3r d'ESO, a part de seguir aquesta metodologia que parteix de la vivenciació com en la resta de cursos, també connecta amb els projectes desenvolupats en el MACITEC. Un àmbit que combina les matemàtiques, les ciències i la tecnologia per a resoldre de forma pràctica i connectada amb la realitat, els reptes plantejats per trimestre.
© FUNDACIÓ LLOR