Trets d'identitat
Llor News

Aquest projecte neix d’una assignatura optativa anomenada Imatge i Comunicació, a la ESO i a 1r de Batxillerat. Durant tot el curs, els i les alumnes de l'equip de Llor News gestionen una empresa real: un mitjà de comunicació. Llor News consta d’un conjunt de xarxes socials com Instagram, Facebook, Twiter i Youtube, cadascuna dirigida per un alumne. Consta també d'un departament de marketing, directors, presentadors... En definitiva, la mateixa jerarquia que una empresa. 

Podeu contactar amb ells i elles via mail llortvnews@gmail.com

Els enllaços dels diferents perfils socials de Llor News: 
Web de Llor News
Twitter: @llor_news

Instagram: @LlorNews

Facebook: Llor News

YouTube: Llor News

© FUNDACIÓ LLOR