Trets d'identitat
Batxillerat Dual internacional

Amb el Batxillerat Dual s'obtenen el Batxillerat espanyol i el nord-americà mitjançant les classes presencials i una aula virtual. El programa s'inicia quan l'estudiant comença a cursar 3r d'ESO. Aquest diploma permet estudiar a universitats americanes i, a més a més, multiplica les hores d'aprenentatge en anglès de l'estudiant.


Més informació  

 

© FUNDACIÓ LLOR