Trets d'identitat
Projectes Tr@ms

Literactua

 

Es tracta d’un projecte interdisciplinari que pretén endinsar els i les estudiants de Cicle Inicial a la nostra cultura, ampliar el seu coneixement vers els diferents autors literaris catalans  i fomentar la sensibilitat i estima cap a les seves obres. Partim d’apropar la vida dels autors als estudiants i ubicar la seva obra en l’època corresponent. A cada curs es treballa un autor i el projecte rep el nom de l’autor que es treballa.

 

Contesnet Tr@ms

 

El projecte intercentres de Contesnet està adreçat als estudiants de 2n de Primària. Consisteix en la realització d’un conte per classe en el que cada capítol (text i imatge) és elaborat per una escola diferent de manera successiva. S’inicia l’activitat amb una presentació de la classe que es penjarà en el blog comú. Un primer capítol és la introducció, el segon capítol és el nus amb dues possibilitats de continuar el conte, i un tercer capítol de desenllaç amb dues possibilitats més d’acabar el conte. Així, el lector podrà seguir la història segons els seus gustos i preferències.

 

El Correu Electrònic

 

És un projecte intercentres que està adreçat als estudiants de 4t d’Educació Primària. Es planteja l’activitat com una més de les tasques de suport en el procés d’aprenentatge dins l’àrea de català que, a més de fomentar l’exercici de la llengua escrita, possibilita l’adquisició d’un seguit d’habilitats informàtiques sobre la utilització del correu electrònic.

 

Mr. Èthics

 

Els estudiants de 5è de Primària treballaran de forma col·laborativa i utilitzant Google Drive per elaborar un codi de bon ús de les xarxes socials, tenint molt present el tema de la seguretat, la protecció de la imatge personal, la privacitat i el respecte.


 

© FUNDACIÓ LLOR