Trets d'identitat
Francès a l'Educació Primària

Al Cicle Superior s'introdueix una altra llengua estrangera: l'alemany o el francès. Els i les alumnes que trien el francès poden escollir continuar aprenent aquest idioma a l'escollir-lo com a assignatura optativa a l'Educació Secundària.
© FUNDACIÓ LLOR