Trets d'identitat
Flipped Classroom


A la metodologia “Flipped Classroom” / classes capgirades o Classe invertida l'infant és el protagonista del procés d'ensenyament-aprenentatge i l'experimentació, la descoberta i aprendre fent són les bases de cadascuna de les activitats. A més d'això, també prenen rellevància la interacció, la col·laboració i el treball en equip com a quelcom essencial pel desenvolupament crític i reflexiu, i la comprensió dels continguts d’aprenentatge. Aquesta metodologia s’estén des de 4t de Primària fins a Cicle Superior.


 

 

© FUNDACIÓ LLOR