Trets d'identitat
Anglès a l'Educació Primària

Assignatures en anglès (AICLE)


Al Llor aprenem diverses assignatures de l'Educació Primària en anglès com l'Educació Física o la Plàstica des de 1r i les Science des de 3r. D'aquesta manera aconseguim una immersió lingüística total, gràcies al fet que els professors i les professores parlin durant tota la classe en aquesta llengua. A més a més, fomentem l'adquisició de nou vocabulari, frases fetes i normalitzem el fet de parlar en altres llengües.

Preparació pels "Flyers", els exàmens oficials de Cambridge

A final de curs i amb el suport de l'acadèmia Big Ben, els i les estudiants de 6è de Primària es presenten a l'examen oficial de Cambridge per aconseguir la titulació "Flyers". Aquests exàmens ajuden a l'estudiant a acostumar-se als exàmens oficials. Aquest examen disposa de dues parts: una escrita i una oral, que preparen gràcies a l'ajuda dels "English Speakers".

 

English Day

 

Cada curs l'alumnat d'Educació primària celebra l'English Day. El principal objectiu d'aquesta celebració és que l'alumnat conegui diferents països de parla anglesa tot centrant-se, per nivells, en un país en concret. La seva bandera, cultura, tradicions, menjar, música,... seran vivenciades a través de diferents recursos utilitzats i activitats relacionades amb la temàtica. L'alumnat treballarà l'anglès i en anglès, donant molta importància a aquesta llengua com a llengua vehicular durant tota la jornada.

 

Teatre en anglès

 

La companyia de teatre Lookout ens acosta a l''alumnat de 2n, 3r, 4t 5è i 6è a gaudir d'una obra de teatre en anglès. Utilitzant el teatre com a eina motivadora per aconseguir que els nens i nenes parlin en anglès, pensin en anglès i s'expressin en anglès és estimular-los a més a més, a què perdin la vergonya i la por a equivocar-se expressant-se en aquesta llengua. En el teatre hi ha una implicació emocional, una comprensió per sobre del teòric i és molt més vivencial, acostant a l'alumnat de manera lúdica a la llengua anglesa.

Auxiliars de conversa

 

Tots els nivells d'Educació Primària reforcen l'expressió oral en llengua anglesa amb l'ajuda de la Mia, la nostra auxiliar de conversa d'enguany. Amb ella treballen una hora a la setmana mitjançant activitats de caire més lúdic per millorar tant el lèxic, la gramàtica i la mateixa fluïdesa de la llengua. 


 
© FUNDACIÓ LLOR