Trets d'identitat
TIC a l'Educació Infantil

Robòtica a l'Educació Infantil

La robòtica a l'Educació Infantil s'imparteix a P-3, P-4 i P-5 a través de les Bee-bots, uns petits robots programables, que serveixen per treballar la direccionalitat i l'orientació espacial alhora que aprenen vocabulari en anglès. Vídeo

iPads / PDI

Des de l'iPad i la PDI fomentem les diferents àrees d'aprenentatge com les matemàtiques, la lecto-escriptura, la psicomotricitat,... A més a més, amb l'ajuda de l'iPad, aprenen aspectes tècnics del seu ús, indispensable avui dia. Per això, aquest projecte es porta a terme a P-3, P-4 i P-5.

Taules de llum

Les taules de llum pretenen fomentar la imaginació i la creativitat dels nens i nenes i, alhora, millorar aspectes com la comunicació, compartir, el respecte,... Aquestes eines es comencen a utilitzar a P-3 i segueixen usant-les a P-4 i P-5.

Promethean ActivPanel

Es tracta d'una evolució de la PDI, que ofereix una encara millor experiència d'aprenentatge als alumnes. Per ells i elles, l'experiència és similar a la de tenir una tauleta de la mida de la taula, pel que és més manipulable i disposa d'una escriptura més natural i les eines necessàries per augmentar les possibilitats d'ensenyança. Aquests panells interactius es troben a P-3, P-4 i P-5.

© FUNDACIÓ LLOR