Trets d'identitat
Taller de Creativitat

L'objectiu principal d'aquest taller és fer entendre els nens que l'art no és només pintar sense sortir-se de la línia en un paper amb colors o amb "rotus", sinó que hi ha molt més materials, molts més suports. Es tracta per això de sensibilitzar-los, de facilitar-los l'expressió a través de l'art i de fer-los entendre que tots som diferents i tots podem ser artistes.
© FUNDACIÓ LLOR