Trets d'identitat
L'anglès a l'Educació Infantil

El plurilingüisme té una gran importància al Llor. Per aquesta raó, la llengua anglesa està present en el dia a dia dels alumnes de P-3, P-4 i P-5 i no tan sols a l'assignatura d'anglès, ja que també realitzen 'Sport' i 'Art' en anglès. L'aprenentatge d'aquesta llengua té un enfocament lúdic i divertit. S'ofereixen diferents eines i vies perquè els i les estudiants assoleixin objectius gairebé sense adonar-se'n. Una de les eines essencials a les classes són les cançons, en donar la fórmula ideal per treballar de manera repetitiva frases gramaticalment correctes.
© FUNDACIÓ LLOR