Trets d'identitat
Activitats Montessori

Basant-nos en els principis pedagògics de la doctora Montessori: "la ment absorbent i els períodes sensibles" que corresponen aquest període del desenvolupament de la persona, aquesta proposta metodològica consisteix a tenir l'ambient de l'aula de P-4, estèticament, prepart per l'infant, amb uns materials disposats a l'alçada d'ells per tal que puguin treballar d'una manera autònoma.

Aquests materials, distribuïts per àrees, tenen unes finalitats molt clares i control de l'error que permeten al nen/a autocorregir-se. Amb tot, aquesta manera de treballar proporciona a l'infant: autocontrol, concentració, paciència, respecte, seguretat, confiança, atendre la seva intel·ligència, cura de l'ambient, reforçar i/o ampliar coneixement i especialment autonomia.


© FUNDACIÓ LLOR