Trets d'identitat
Les TIC al Llor

Al Llor pensem que les noves tecnologies són una eina molt bona per al procés d'aprenentatge i les fem servir de forma adaptada a cada etapa. Totes les classes compten amb PDI i des de 1r de l'ESO cada estudiant té el seu propi ordinador. També fem servir iPads per a l'ensenyança a diferents matèries i nivells. La robòtica comença a treballar-se a l'Educació Infantil i continua fins a la Secundària i el Batxillerat. També comptem amb una impressora 3D i una aula de TV amb plató.

Les TIC a l'Educació Infantil
Les TIC a l'Educació Primària
Les TIC a l'Educació Secundària i Batxillerat© FUNDACIÓ LLOR