Trets d'identitat
Projectes Tr@ms

La Fundació Tr@ms és una entitat sense ànim de lucre que proposa un projecte col·laboratiu entre escoles per convertir la innovació com a element identitari de centre. 

La Fundació pretén transmetre el seu coneixement sobre innovació i tecnologia a les aules i a la seva comunitat educativa. També oferieix un catàleg de formacions que resulta bàsic i molt interessant per cobrir necessitats formatives actuals, ja que contínuament estudien noves metodologies, relacionades amb la innovació com a element d'identitat. Són cursos impartits per docents en actiu, que mostres i comparteixen models de bones pràctiques. També dissenyem cursos que s'adaptin perfectament a les necessitats dels centres i que van acompanyats d'un assessorament als centres, equips directius i claustres.


Projectes Tr@ms a Primària

© FUNDACIÓ LLOR