Trets d'identitat
Plurilingüisme i internacionalització

L’escola Llor ofereix un aprenentatge plurilingüe basat en el Marc Comú de Referència per a les llengües elaborat pel Consell d’Europa i impulsat pel govern de Catalunya.

El Català, Castellà i Anglès són els idiomes oficials del Col·legi Llor.

 


Conversational Assistants

Ja fa alguns cursos que rebem a la nostra escola els “Conversational assistants” o auxiliars de conversa. Acompanyen els professors d’anglès a les classes i donen suport a la part de “Speaking”. Gràcies a ells es facilita la immerssió lingüística total i s'internacionalitza l'escola, obrint-se a altres cultures i costums.  © FUNDACIÓ LLOR