Trets d'identitat
Innovació

A la Fundació Llor entenem que l'aprenentatge basat en projectes (ABP) és un tipus de metodologia educativa en la qual l'aprenentatge es va construint per part dels estudiants de forma interdisciplinària, en uns espais molt més dinàmics i col·laboratius i en espais de temps més flexibles que les franges d'una hora.

En els següents enllaços trobareu la informació d'ABP detallada segons l'etapa educativa corresponent:

ABP a l'Educació infantil
ABP a l'Educació Primària
ABP a l'Educació Secundària


Un altre mètode innovador és la metodologia 'Flipped Classroom' o aula invertida, en la qual l'infant és el protagonista del procés d'ensenyament-aprenentatge. Per a més informació, clica en aquest enllaç.

La Metodologia de Matemàtiques és un tret característic de l'Escola. Les matemàtiques han estat tradicionalment una assignatura complicada pel seu caràcter poc tangible. Al Llor ja fa temps que vam canviar la manera en la qual aprenem les matemàtiques. No les expliquem, les descobrim. Primària/ Secundària

En l'àmbit de les ciències, apliquem el programa de les 'Science Bits'. Es tracta d'una nova manera més pràctica d’ensenyar les Science a l'Educació Secundària.  Science Bits a Secundària

Un altre dels programes característics del nostre pla d'estudis és l'Hora Creixuna hora a la setmana en la qual els i les alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO treballen barrejats i trien una sèrie de tallers quadrimestrals que es diferencien de la classe "normal". L'alumnat poden escollir l'opció que més encaixi amb els seus interessos d'entre 11 tallers. 

A 4t d'ESO, Me Orienta , junt amb el DOIP del Llor, s'encarrega de lliurar un informe a cada alumne amb dades sobre els seus talents i capacitats, per assessorar-los en la seva orientació acadèmica i professional. Aquest projecte es fa mitjançant l'AS Avatar, una metodologia científica i tecnològica, que avalua l'expedient acadèmic de l'estudiant i les seves intel·ligències i ho compara amb les notes de tall exigides per les universitats. També s'inclou una avaluació 360, amb més de 270.000 dades i 80 variables, que permeten conèixer l'estudiant des de totes les facetes.© FUNDACIÓ LLOR