Els valors en el projecte educatiu del Llor

La llibertat. La formació de persones lliures és essencial al nostre model educatiu.

La justícia i la solidaritat. Provocar el coneixement i la reflexió crítica sobre realitats socials ben diverses, desvetllant la sensibilitat per compartir i fomentar la solidaritat des de la màxima implicació personal amb aquelles que requereixen tot el nostre suport.

La convivència i la pau. Des de fermes conviccions democràtiques, afavorir el reconeixement i la comprensió de les diferències. Conèixer i desenvolupar els valors específics del nostre país i donar suport a aquells organismes, institucions i persones que promouen l'entesa, la concòrdia i la pau.

Respecte i conservació de la natura per descobrir l'equilibri i l'harmonia que la regeix i sensibilitzar els alumnes en els hàbits i valors que la protegeixen i la conserven.

La salut. Entesa com un procés d'adquisició i interiorització dels coneixements, les emocions, les actituds i els hàbits saludables, viscuts de forma individual i col·lectiva.

 

© FUNDACIÓ LLOR