Qualitat i exigència acadèmica cap a l'excel·lència

Oferir als estudiants una metodologia didàctica, oberta i flexible.
Crear un ambient de treball i disciplina dialogada.
Fomentar una actitud participativa, positiva i de constant superació dins del col·legi, de Sant Boi, del país i del món en general.
Crear noves motivacions en posar-los en contacte amb la naturalesa, ciència, societat i les tecnologies de la comunicació.
Exigir als estudiants esforç i dedicació personal per obtenir el màxim rendiment i els millors resultats en el seu procés d'aprenentatge i formació.
Atendre la diversitat oferint als estudiants programes que els ajudin a superar les dificultats en l'aprenentatge, així com a desenvolupar les altes capacitats.
Potenciar la realització i participació de tots els estudiants en activitats culturals de caràcter intern i/o extern.
Promoure la recerca i investigació científica i, la creació literària i l'aprenentatge i utilització de diversos idiomes.
Revisar i analitzar els resultats obtinguts a les avaluacions internes i externes per inserir-nos en un procés de millora contínua.
© FUNDACIÓ LLOR