Orientació personal i professional

Mitjançant les Tutories i el Departament d'Orientació i Intervenció Pedagògica, assegurem la relació amb els estudiants i la seva família, per aconseguir una major integració de tots i totes en el seu procés educatiu i l'adequada orientació personal i professional.

A l'etapa de l'Educació Primària, els i les alumnes de 6è curs tenen un primer contacte amb els estudis superiors, ja que segons les seves preferències, poden escollir fer una visita a diferents universitats

A més a més, tenim la col·laboració d'Aim Solo, qui, junt amb el DOIP del Llor, s'encarrega de lliurar un informe a cada alumne amb dades sobre els seus talents i capacitats, per assessorar-los en la seva orientació acadèmica i professional. 

Des del curs 2019-2020, el Llor i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu hem subscrit un conveni per tal que els i les alumnes que cursin el Batxillerat científic poder realitzar un programa de pràctiques en el món hospitalari.


© FUNDACIÓ LLOR