Projecte Educatiu

Característiques generals de l'educació al Llor
La nostra missió és afavorir el creixement harmònic i la maduració dels estudiants en totes les seves facultats
Veure més
Els valors en el projecte educatiu del Llor
La llibertat, la justícia i la solidaritat són alguns dels valors que guien el nostre projecte educatiu
Veure més
Qualitat i exigència acadèmica cap a l'excel·lència
Oferir als estudiants una metodologia didàctica, oberta i flexible. Crear un ambient de treball i disciplina dialogada...
Veure més
Orientació personal i professional
Assegurem, mitjançant les Tutories i el Departament d'Orientació i Intervenció Pedagògica, de forma especial, la relació amb els estudiants i la seva família...
Veure més
Convivència
El diàleg i el respecte han de presidir les relacions entre tots els membres de la Comunitat educativa. El Reglament de Règim Intern recull el conjunt de normes...
Veure més
Programes específics
Currículum prescriptiu que garanteix l'assoliment de les competències bàsiques i els aprenentatges corresponents a cadascuna de les Etapes Educatives...
Veure més
© FUNDACIÓ LLOR