Convivència

El diàleg i el respecte han de presidir les relacions entre tots els membres de la Comunitat educativa.
El Reglament de Règim Intern recull el conjunt de normes que regulen el funcionament de la nostra Escola concertada i garanteix els drets i la participació de tots els estaments que formem la Comunitat escolar.
Viatges d'estudis, convivències escolars, intercanvis, sortides culturals... són altres escenaris on els nostres estudiants amplien el camp i les formes de relacionar-se i comportar-se.
Igualment potenciem els programes de col·laboració i ajut entre estudiants de diferents nivells i etapes.
© FUNDACIÓ LLOR