Notícies

Renovació Consell Escolar

08/11/2021
El 9 de novembre s'obre el termini de presentació de candidatures per a la renovació del Consell Escolar, que es tancarà el 12 de novembre. Aquest any els representants que hem de renovar són els següents: 

- 2 representants dels pares i mares
- 2 representants de l'alumnat
- 2 representants del personal docent
- 1 representant del personal d'administració i serveis

Les eleccions tindran lloc el 24 de novembre i el 25 es faran públics els resultats. Abans del 20 de desembre es constituirà el nou Consell Escolar. 

Documents d'interès: 

- Convocatòria renovació 
- Full d'inscripció de noves candidatures
- Calendari

Tornar a veure totes les notícies

© FUNDACIÓ LLOR