Tasques d'InfermeriaTasques assistencials en cas de cura de ferides o si un alumne es troba malament.

  • Derivació a la mútua escolar, si es precisa.

  • Control i custòdia de la medicació dels alumnes amb patologies i/o al·lèrgies i administració de la mateixa, si s’escau.

  • Detecció de problemes de salut a les aules (com ara problemes de vista, obesitat, TCA...)

  • Impartició de tallers de salut.

  • Coordinació amb el CAP Molí nou en la gestió de casos positius de la COVID-19. 

  • Suport i resolució de dubtes a les famílies en temes de salut

  • Amb la cooperació amb el DOIP del Llor, a l’Educació Infantil s’ofereix l’Escola de pares, on es tracten diferents temes i àmbits d’interès per a les famílies.

  • Preparació de les farmacioles per a les sortides del centre

  • Figura intermediària amb el CAP Molí Nou per a resoldre dubtes sobre la COVID-19 (problemes per a veure el resultat d’alguna prova, etc) i de la vacunació al centre escolar. 

© FUNDACIÓ LLOR