Departament d'orientació

El Departament D'orientació i Psicopedagogia és un servei intern que s'encarrega de l'orientació educativa, emocional, psicopedagògica i acadèmica de la comunitat educativa. Es troba present en totes les etapes i les metodologies que s'imparteixen al Llor.

El funcionament es regeix atenent al DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, que regula l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, oferint oportunitats d'aprenentatges reals en el context educatiu ordinari.
ALUMNES
L'objectiu principal és acompanyar al nostre alumnat en tots els seus vessants, durant la seva estada al Llor.
Veure més
FAMÍLIES
Les famílies esdevenen un punt crucial a l’hora d’aconseguir un entorn d’aprenentatge i de creixement personal en l’infant.
Veure més
SUPORT AL PROFESSORAT
El Departament d'Orientació i Psicopedagogia valora l'empenta i la creativitat pròpia del claustre de professors del Llor.
Veure més
© FUNDACIÓ LLOR