FAMÍLIES

Les famílies esdevenen un punt crucial a l'hora d'aconseguir un entorn d'aprenentatge i de creixement personal en l'infant. El DOIP treballa per aconseguir establir una bona relació amb les famílies, crear espais de comunicació i oferir un bon acompanyament de forma global.

  • Suport i atenció a famílies en situacions difícils a conseqüència de la COVID ( sanitaris, confinament, dol..etc) o altres patologies complicades.
  • Assessorament i seguiment de casos amb NEE , trastorns d'aprenentatge i altes capacitats, entre altres.
  • Educació Infantil: Xerrada de Pares a P3 sobre: "Normes i límits educatius" i Escola de pares en P4 i P5 (sessions segons interès famílies) en col·laboració servei d'infermeria.
  • Devolució resultats tests psicomètrics a 3r i 6è de Primària.
  • Xerrades divulgatives, amb l'objectiu de dotar-los d'eines de gestió en vers la tecnologia ( ús/abús).
  • Comunicacions mensuals d'enllaços i temàtiques d'interès.
© FUNDACIÓ LLOR