ALUMNES

L'objectiu principal és acompanyar al nostre alumnat en tots els seus vessants, durant la seva estada al Llor.

Ho aconseguim mitjançant:

  • Seguiment individualitzat i intervenció alumnat amb Necessitats Educatives Específiques.
  • Fomentar mesures de suport universal (DUA) en la gestió d'aula.
  • Impulsar la creació de recursos específics d'enriquiment curricular dintre de l'aula (racons de treball en concordança amb les intel·ligències múltiples) : programa experts, Racó dels Reptes, programa CREIX.
  • Detecció i avaluació alumnat.
  • Coordinar el programa de Tutoria d'Orientació Professional (TOC).
  • Implicació programes de millora de la convivència escolar.
  • Fomentar la intervenció de tallers com a eina de prevenció (Taller de Logopèdia, Taller de Llengües, reforç en lectoescriptura, Habilitats socials, Stop and Think, Poc a poc i Bona lletra, Taller de Planificació).
  • Treballar en coordinació amb entitats externes com EAP (Equip d'atenció Psicopedagògica), UEC (Unitat d'Escolarització Compartida), SS (Serveis Socials), CREETDIC, CSMIJ (Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil) i ONCE (Organització Nacional de Cecs Espanyols).
© FUNDACIÓ LLOR