Missió de l'AFA

La nostra finalitat és promoure el desenvolupament del Projecte Educatiu de l'Escola Llor de Sant Boi, que té com a "Missió" posar a l’abast de les famílies les condicions i serveis educatius adequats per tal que els seus fills i filles, a partir dels 3 anys, desenvolupin de forma harmònica i gradual totes i cadascuna de les seves capacitats: intel·lectuals, socials, afectives i psicomotrius; ajudant-los a conformar els criteris ètics i morals que regeixen les seves vides, i els següents "Principis Educatius":

  1. Afavorir el creixement harmònic i la maduració dels estudiants, des d’una concepció de l’educació que és integradora de la personalitat i que té especial cura de les seves dimensions social i moral.
  2. Promoure valors oberts de recerca del sentit de la vida i el món, com la llibertat, la justícia, la convivència i la pau, la tolerància, la salut i el respecte a la natura i l’entorn.
  3. Fomentar la sensibilitat davant dels problemes humans i intentar afavorir el valor de la solidaritat tot promovent actituds de compromís.
  4. Vetllar per la qualitat i exigències acadèmiques com a escola concertada, atenent la diversitat dels estudiants i les seves capacitats, inserint-los en el món de la ciència, la cultura, la tecnologia i la comunicació: la societat del coneixement.
  5. Orientar personalment i professionalment l'estudiant i la família.
  6. Establir una estreta relació amb l'estudiant i el seu entorn familiar i social, amb les Institucions Socials, amb la Universitat i amb el mercat laboral, cercant la coherència i l’anàlisi crítica dels factors que incideixen en l’educació.
  7. Oferir, mitjançant l’activitat física, una eina fonamental per a la formació de les persones.
  8. Des de la nostra catalanitat, obrir-se a tots els pobles.
© FUNDACIÓ LLOR