Oferta educativa
Secundària

Equip Educatiu
La tutoria és un aspecte diferencial del Llor, per la importància que el nostre Projecte Educatiu dóna a la formació integral de l'estudiant i l'acompanyament...
Veure més
Metodologia de Treball Secundària
La finalitat de l’Educació Secundària és dotar a l’ estudiant d’una formació comuna que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom...
Veure més
Projectes Secundària
Plurilingüisme, TIC, Tutoria d'Ampliació Curricular, Tutoria d'Orientació Curricular, Helpers, Me Orienta, Projectes Tr@ms, Science Bits...
Veure més
© FUNDACIÓ LLOR