Oferta educativa
Equip Educatiu

La tutoria és un aspecte diferencial del col·legi concertat de Sant Boi Llor, per la importància que el nostre Projecte Educatiu dóna a la formació integral de l'estudiant i l'acompanyament orientador necessari al llarg de tot el procés.
Tenen especial importància:
-La dedicació i atenció individualitzada a cadascun dels estudiants
-La informació i orientació a les famílies mitjançant entrevistes en horaris flexibles, comunicacions: escrites i a través de la plataforma clickedu.
-La dinamització de les activitats de grup que fomentin la convivència, la integració al grup i la cohesió de grup...
-La coordinació de l'equip de professors del grup, encarregat de la valoració i l'avaluació dels estudiants.
Equip educatiu
Marta Mayné
Direcció Pedagògica ESO
Javier Meseguer
Tutor 1r ESO i Coordinador 1r Cicle ESO
Núria López
Tutora 1r ESO
Joan Agüera
Tutor 1r ESO
Laura López
Tutora 2n ESO
Ramon Barroso
Tutora 2n ESO
Amparo Sánchez
Tutora 2n ESO
Ma José Trujillo
Tutora 3r ESO
Montse Torres
Tutora 3r ESO
Anna Salvà
Tutora 3r ESO i Coordinadora Àmbit SL
Josep Badia
Tutor 4t ESO
Sonia Pavón
Tutora 4t ESO i Coordinadora 2n Cicle ESO
Mikel Martin
Tutor 4t ESO i Coordinador TAC i Àmbit CTM
José Luis López
Professor
Josep Peralba
Professor
Elisabet Garrabou
Professora
Joan Morro
Professor
Marc Muntada
Professor i Coordinador Llengües Estrangeres
Júlia Martínez
Professora
Vicente M. Sotelo
Professor
Albert Aguilera
Professor
Madonna Yücel
Professora
Laura Lasarte
Professora
Raquel Nafria
Professora
Anna Balaguer
Professora
Jesús Abós
Professor
Lluís Vilajosana
Professor PAT i Convivència
Ma Antònia Hernández
Professora
Àngel Franco
Professor i Coordinador d'alumnes
Maria Krämer
Professora
Judith Tarrida
Professora
Sergi Borràs
Professor
Jordi Collado
Professor
Toni Samsó
Professor Educació Física
Gerard Badia
Professor Educació Física
Laura Moreno
Professora Educació Física
Joan Valls
Professor Educació Física
© FUNDACIÓ LLOR