Oferta educativa
Metodologia de treball a Infantil


A l'etapa d'Educació Infantil, l'infant és el protagonista del seu procés d'aprenentatge. Treballem des de les intel·ligències múltiples per desenvolupar les capacitats que han d'assolir, partint d'un ambient motivador. 


Fem servir diferents propostes d'aprenentatge per afavorir el desenvolupament integral: 

ABP: Els projectes responen a la necessitat de saber i a l'interès per aprendre, fer-se preguntes, tenir curiositat, buscar informació de manera autònoma o amb l'ajuda de l'adult, sintetitzar-la, comunicar-la i relacionar-la amb altres aprenentatges o vivències. També afavoreixen la iniciativa, l'autonomia i el treball en equip.

Els ambients d'aprenentatge: Són diferents espais d'aprenentatge, on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, comunicar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se... i interactuar amb els altres.

Aquest plantejament de treball respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d'aprenentatge.

L'Aula Oberta: Oferim en els nostres espais exteriors la possibilitat de desenvolupar diferents jocs on els nens i nenes escullen segons els seus interessos: bicicletes, patinets, pissarres exteriors o jocs de construccions amb materials diversos.

Activitats MontessoriBasant-nos en els principis pedagògics de la doctora Montessori: "la ment absorbent i els períodes sensibles" que corresponen aquest període del desenvolupament de la persona, aquesta proposta metodològica consisteix a tenir l'ambient de l'aula, estèticament, prepart per l'infant, amb uns materials disposats a l'alçada d'ells per tal que puguin treballar d'una manera autònoma. Aquests materials, distribuïts per àrees, tenen unes finalitats molt clares i control de l'error que permeten al nen/a autocorregir-se. Amb tot, aquesta manera de treballar proporciona a l'infant: autocontrol, concentració, paciència, respecte, seguretat, confiança, atendre la seva intel·ligència, cura de l'ambient, reforçar i/o ampliar coneixement i especialment autonomia.

Jornades d'adaptació: Els/Les alumnes de P3 comencen un parell de dies abans que la resta d'Etapes i tenen l'Escola i l'Equip per a ells sols.

Les noves Tecnologies (iPadsPDI i ordinadors...) també són presents a les aules des de P3.

Sortides: cada nivell realitzen sortides, dins i fora de Sant Boi, que estan relacionades amb la unitat de programació que s'està treballant.

Natació: Aquesta activitat es realitza un cop de setmana on els nens/es d'una manera lúdica realitzen activitats aquàtiques.

 

© FUNDACIÓ LLOR