Oferta educativa
Batxillerat

Equip Educatiu
La tutoria és un aspecte diferencial del Llor, per la importància que el nostre Projecte Educatiu dóna a la formació integral de l'estudiant i l'acompanyament...
Veure més
Metodologia de Treball Batxillerat
Les sis competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l’Educació Obligatòria i preparen per a la vida...
Veure més
Projectes Batxillerat
Metodologia de matemàtiques, Llor News, Pràctiques en empreses i hospitals, orientació professional, curs de negociació, ...
Veure més
© FUNDACIÓ LLOR