Oferta educativa
Equip Educatiu

La tutoria és un aspecte diferencial del col·legi concertat de Sant Boi Llor, per la importància que el nostre Projecte Educatiu dóna a la formació integral de l'estudiant i l'acompanyament orientador necessari al llarg de tot el procés.
Tenen especial importància:
-La dedicació i atenció individualitzada a cadascun dels estudiants
-La informació i orientació a les famílies mitjançant entrevistes en horaris flexibles, comunicacions: escrites i a través de la plataforma clickedu.
-La dinamització de les activitats de grup que fomentin la convivència, la integració al grup i la cohesió de grup...
-La coordinació de l'equip de professors del grup, encarregat de la valoració i l'avaluació dels estudiants.
Equip educatiu
Jordi Collado
Direcció Pedagògica Batxillerat i Tutor 2n Batxillerat
Judith Tarrida
Tutora 1r Batxillerat
Joan Morro
Tutor 1r Batxillerat
Anna Balaguer
Tutora 2n Batxillerat
Albert Aguilera
Professor
Raquel Nafria
Professora
Lluís Vilajosana
Professor PAT i Convivència
Mikel Martin
Professor
Sonia Pavón
Professora
Maria Krämer
Professora
Sergi Borràs
Professor
Elisabet Garrabou
Professora i Coordinadora Tècnica Batxi
Marc Muntada
Professor
Laura López
Professora
Vicente M. Sotelo
Professor
Núria López
Professora
Montse Torres
Professora
Josep Badia
Professor
Laura Moreno
Professora Educació Física
Toni Samsó
Professor Educació Física
© FUNDACIÓ LLOR