ESCOLA MÚSICA
Sensibilització musical

A P4 d’Educació Infantil l’Escola d’Iniciació Musical ofereix als estudiants la possibilitat d’iniciar-se en el món de la música. L’alumnat d’Educació Infantil de P4 i P5 cursa aquesta material com a primer contacte amb la música. Totes les classes són vivencials i manipulatives.

Durant dos cursos (P4 i P5) es treballen d’una manera molt dinàmica els continguts més bàsics de la música. Mitjançant tot un conjunt de jocs i activitats, l’alumnat va assimilant els aspectes teòrics que després es porten a la pràctica amb instruments de percussió i Orff.


© FUNDACIÓ LLOR