ESCOLA MÚSICA
Llenguatge musical

El llenguatge musical a la nostra escola significa aprendre a llegir i a escriure i el més important, significa música. Per això ho engloba tot. Totes les assignatures musicals, és a dir, el llenguatge, l’audició, el cant coral, la improvisació… esdevenen recurs per una mateixa finalitat, conèixer cada vegada més a fons la música i gaudir-ne més i més en totes les seves vessants.

 
Els objectius del llenguatge musical són:
- Fer ús de la música com a eina i mitjà per potenciar les capacitats que tota persona té però que cal exercitar perquè creixin i es desenvolupin.
- Prendre consciència de la riquesa que aporta el fet de fer música de conjunt, sigui amb la veu o tocant instruments, de com enriqueix les possibilitats d’expressió i comunicació.
- Valorar i contribuir al silenci que cal per fer i escoltar música.
- Adquirir la suficient seguretat i soltesa que li proporcionin un bon domini corporal a l’hora de fer música (sentit de la pulsació i els seus cicles, precisió rítmica, coordinació…).
- Escoltar activament la música, introduint-se en el seu llenguatge i descobrint-ne característiques que la defineixen segons els principis de repetició, el contrast i la variació.
- Valorar la importància de cantar i fer-ho el més acuradament possible.
- Respectar qualsevol música, amb un criteri propi a l’hora de valorar-ne d’honestedat i autenticitat.
© FUNDACIÓ LLOR