ESCOLA MÚSICA
GuitarraEls objectius generals del nivell bàsic de guitarra són: 

- Coneixement dels diferents tipus de guitarra.
- Coneixement de les parts, característiques i possibilitats de la
guitarra clàssica.
- Adquirir una bona posició del cos i les mans que ajudi a la pràctica
correcta de l’instrument.
- Assimilació de diferents tècniques bàsiques: pulsació recolzada i
no recolzada, tècniques basades en els dits polze, índex, mig i anular...
- Aprendre els fonaments bàsics de la digitació: digitacions
estàndards i alternatives, mantenir dits...
- Execució d’obres amb canvis de dinàmiques.
- Coneixement de diferents estils, èpoques...
- Adquirir un repertori bàsic amb obres de diferents estils, èpoques...
- Afinació de l’instrument. 

© FUNDACIÓ LLOR