ESCOLA MÚSICA
CantEls objectius del nivell bàsic de cant són:

-  Millorar el fet d'escoltar, el parlar i l'expressió musical a partir de diferent estímul: soroll-ritmes, sons-silenci, paraules-gest, melodies.

-  Vivenciar la música i el cant com un llenguatge viu i espontani.

-  Aconseguir que l'alumne a partir de la música i el cant, expressi amb major llibertat el seu món interior.

-  Fomentar el coneixement, apreciació i desenvolupament de la 

música en general i la vocal en especial, aconseguint que els alumnes gaudeixin d'elles com interpretes i com a públic.

-  Oferir un ensenyament instrumental vocal tant per la pràctica 

individual com per la grupal vocal. 

© FUNDACIÓ LLOR