ESCOLA ESPORTIVA
Natació Sincronitzada Presentació

La natació Sincronitzada o també coneguda com a natació artística és una disciplina que combina la natació, la gimnàstica i la dansa. Tot i no ser una disciplina estrictament femenina, aquesta secció dona l'oportunitat a les nenes de practicar un esport col·lectiu amb les pinzellades de la rigorositat de la natació (individual). La pràctica de la "sincro" demanda grans habilitats aquàtiques i requereix molta resistència física i flexibilitat, elegància, art i precisió en l'ús del temps, així com un gran control motriu subaquàtic i de les apnees.
© FUNDACIÓ LLOR