ESCOLA ESPORTIVA
Natació Sincronitzada Calendari de Competicions

Dissabte 14 de desembre Festival presentació curs Natació Sincronitzada

Trobada escoles Betània

Jornada de Jocs Escolars

Dissabte 13 de juny Festival cloenda curs Natació Sincronitzada

© FUNDACIÓ LLOR