ESCOLA ESPORTIVA
Natació El programa

El programa de Natació Escolar contempla vuit nivells d’aprenentatge que van des de l’adaptació al medi aquàtic al perfeccionament dels estils de natació.

De manera natural i progressiva, els nens i nenes  milloraran les seves habilitats i destreses a l’aigua, practicant la natació de manera segura amb l’ajuda i assessorament del seu professor/a.

L’equip de professionals que imparteixen aquest programa, està format per titulats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Mestres en Educació Física, Entrenadors i Monitors de natació i Socorristes. Tots ells amb un reconegut nivell tècnic i pedagògic que és el nostre principal aval a l’hora de garantir un servei seriós i de qualitat reconegut en molts àmbits.

Durant el curs fem dues avaluacions (gener i maig), i informem a les famílies del nivell  
© FUNDACIÓ LLOR