ESCOLA ESPORTIVA
Natació Nivells d’aprenentage:

Diferenciem els vuit nivells d’aprenentatge amb un distintiu (dofí o cavallet de color):

1. Dolfi blau i Cavallet blanc

Dotem als estudiants de la suficient autonomia perquè siguin capaços de desplaçar-se, submergir-se, bufar dins l’aigua o saltar amb seguretat, en definitiva l’adaptació al medi aquàtic. Comencen a experimemtar els desplaçaments en posició dorsal i ventral. En aquests nivells el joc és la principal metodologia d’ensenyament, ja que a l’hora que gaudeixen, reforcen la seva confiança i per tant afavorim l’aprenentatge.

2. Cavallet groc

Aconseguir un seguit de destreses elementals que seran la base de l’aprenentatge dels aspectes tècnics de la natació. Els desplaçaments específics prenen més importància (els peus de crol i esquena), així com iniciar la coordinació de la respiració en l’estil crol. Aprendre saltar i entrar de cap a l’aigua també seran tasques rellevants en aquest nivell.

3. Cavallets taronja i verd

Experimentar la coordinació de la respiració amb una exigència tècnica més acurada, serà fonamental per aconseguir fites més importants. L’estil esquena i saltar correctament de cap prenen més rellevància en aquests nivells. Introduïm de manera progressiva un nou element de treball, el pull boy, que ens ajudarà a potenciar la braçada i a millorar la coordinació de la respiració. Bussejar petites distàncies i aprendre a fer tombarelles dins l’aigua, acabaran d’arrodonir els objectius d’aquests dos nivells.

4. Cavallets blau, vermell i negre

Aconseguir que els estudiants nedin amb una tècnica correcta crol, esquena i braça, o iniciar-los en l’estil papallona, a l’hora que practiquen els viratges d’aquests estils. Incrementem les distàncies de treball afavorint  el treball de resistència aquàtica. L’ús de les aletes ajuda a potenciar el treball de les cames i obrir un nou ventall d’activitats diferents i més divertides (aprendre a desplaçar-se sota l’aigua, tenir millor control de la respiració, curses o jocs en equip,..).

 
© FUNDACIÓ LLOR